The referees make a mistake. Ibraimi was not offside!

Footage prove that in the 17th minute Ibraimi was not offside when he came alone in front of the goalkeeper. This error penalized the team which could have an advance at that moment.

Although many times has been emphasized that Shkëndija does not intend to comment on the decisions of referees, this time can not be silenced for some dubious decisions. Not wanting to offend top five referees who were chosen to break right in the game with Vardar, who have great respect from our side and not wanting to seek an alibi for what we did not manage to win, we are forced to witness suspicious moments. Watching footage of the match, our conclusion its seen that in the 17th minute, we are damaged by the referees. Video and photo material from the suspicious moment confirms that the situation has been clean and our striker was not offside when came just in front of the home keeper.

Also we need to mention some other moments. Is given a yellow card in the first intervention of our defender Rech in the third minute, while not the same criterion also applies to the hosts. Then, the red card of Alimi in the extra time is history in itself. The first yellow is given in a situation where the our player is shot by the host player (a similar situation when Cuculi few weeks ago received a red card in Çair against Sileks) and instead of a red card for the player, the two players punished with a yellow card. Finally, when Alimi was leaving the game and already approached the sideline, the referee punished him with a second yellow card, that automatically means a red card. We as Shkëndija everything we seek is fair and correct verdict in every game because we invest and want to compete in sports, and if we happen to lose, let it be correctly.

Tags

Share Now

Related Post

Leave us a reply

Ky sajt përdor Akismet-in për të pakësuar numrin e mesazheve të padëshiruara. Mësoni se si përpunohen të dhënat e komentit tuaj.

Gabojnë arbitrat, Ibraimi s’ishte në pozitë jashtëloje!

No image

Pamjet filmike provojnë se në minutën e 17-të Ibraimi nuk ka qenë në pozitë jashtë loje në momentin kur doli i vetmuar para portierit vendas. Ky gabim penalizoi ekipin që mund të avansonte në atë moment.

Edhe pse shumë herë është potencuar se Shkëndija nuk ka ndërmend të komentojmë vendimet e referëve, kësaj radhe nuk mund të heshtet për disa vendime të dyshimta. Duke mos dashur ta ofendojmë pesëshen e referëve që ishte e zgjedhur ta ndaj drejtësinë në ndeshjen me Vardarin, të cilët kanë respekt të madh nga ana jonë dhe duke mos dashur të kërkojmë alibi për atë që nuk arritëm të fitojmë, ne jemi të detyruar t’i dëshmojmë momentet e dyshimta. Duke shikuar pamjet e ndeshjes, vërtehet konstatimi ynë se në minutën e 17-të, ne jemi të dëmtuar nga ana e referëve. Video materiali dhe fotografia nga momenti i dyshimtë vërteton se situata ka qenë e pastër dhe sulmuesi ynë nuk ka qenë në pozitë jashtë loje në momentin kur doli i vetëm para portierit vendas.

Gjithashtu duhet t’i përmendim edhe disa momente tjera. I jepet kartoni i verdhë në ndërhyrjen e parë mbrojtësit tonë Reç në minutën e tretë, ndërsa kriteri i njëjtë nuk vazhdon edhe për nikoqirët. Pastaj, kartoni i kuq i Alimit në kohën shtesë është histori në vete. Kartoni i parë i verdhë i jepet në një situatë kur futbollisti ynë është qëlluar nga lojtari nikoqir (situata e njëjtë kur Cuculi para disa javëve në Çair mori karton të kuq kundër Sileksit) dhe në vend të kartonit të kuq për lojtarin e tyre, të dy futbollistët ndëshkohen me karton të verdhë. Në fund kur Alimi po largohej nga loja dhe më veç ishte afruar anësores, referi e ndëshkon me kartonin e dytë të verdhë, që automatikisht don të thotë karton i kuq. Ne si Shkëndijë gjithçka që kërkojmë është gjykim të drejtë dhe korrekt në çdo ndeshje, sepse ne investojmë dhe duam të garojmë në mënyrë sportive, dhe nëse ndodh që të mundemi, ajo të jetë në mënyrë korrekte.

Share Now

Related Post

Leave us a reply

Ky sajt përdor Akismet-in për të pakësuar numrin e mesazheve të padëshiruara. Mësoni se si përpunohen të dhënat e komentit tuaj.