Informatë | Biletat e blera online për ndeshjen Shkëndija – AC Milan

No image

Ju njoftojmë se për ndeshjen Shkëndija-Milani vauçerët e blerë online mundeni t’i shfrytëzoni si biletë për të hyrë në stadium. Vauçerët që paraprakisht i keni pranuar në email adresat tuaja në formë të dokumentit pdf, detyrimisht të printohen me qëllim që bar kodi të mund të skanohet gjatë hyrjes në tribuna.

VËREJTJE: Shfrytëzuesi i vauçerit është përgjegjës ta ruajë të njejtin dhe të mos lejojë kopje shtesë të vauçerit që mund të rrezikojnë hyrjen e tij në stadium, pasi që bar kodi nëse evidentohet një herë në hyrje, i njejti nuk mund të shfrytëzohet në tentim të dytë. Shfaqja e vauçerit nga telefoni mobil apo çfarëdo mjeti tjetër elektronik nuk është i lejuar. Detyrimisht vauçeri të lexohet qartë dhe të jetë i PRINTUAR në mënyrë korekte.

Ju lutemi ditën e ndeshjes të jeni në stadium më herët, me qëllim për të shmangur rëmujat në hyrje të stadiumit. Dyert e tribunave do të jenë të hapura 3 orë para fillimit të ndeshjes.

Nëse keni blerë vauçerë online dhe të njëjtët nuk ju kanë arritur në email adresën tuaj, keni shënuar adresë të gabuar të emailit ose keni fshirë porosinë gabimisht. Ju lutemi të dërgoni kërkesë në [email protected] më vonë deri të mërkurën, 23.09.2017 me qëllim që të njëjtat t’ju dërgohen sërish.

Në kërkesën tuaj duhet t’i shënoni të dhënat që keni shënuar gjatë procesit të blerjes së vauçerit online, me qëllim që më lehtë t’ju gjejmë në sistem. 

Me këtë rast ju njoftojmë se për momentin kanë mbetur edhe shumë pak bileta në shitje dhe të njejtat mund të sigurohen në pikat  shitëse si vijon:

  • KF Shkëndija FANSHOP, Tetovë
  • Monaco Tobacco, Tetovë
  • Kiosku Vona Pet, Gostivar

Tags

Share Now

Related Post

Information | Online purchased tickets for Shkëndija vs AC Milan

With regards to the upcoming football match between KF Skendija and AC Milan, we inform you that the vouchers you have already bought online will be used as entry tickets. For that reason, it is mandatory that the vouchers you have previously received at your e-mail address as PDF document to be printed, as they will be scanned upon entrance. Please make sure that the barcodes on the printed vouchers are clearly visible and undamaged.

IMPORTANT NOTICE: It is the responsibility of the voucher holder to keep it for himself and not to allow creation of any additional copies which may put in risk his own entrance. Once the barcode on the voucher is scanned upon entrance, the vouchers will not be usable for any other person or usage. Presenting a voucher on a smartphone or any other electronic device is not available. Therefore, it is necessary the voucher to be neatly PRINTED and readable.

In order to avoid unnecessary long queues upon entrance, we kindly ask you to arrive at the stadium early enough before the beginning of the match. The gates will be opened three hours before the match.

In case you had bought vouchers online but did not receive them at your e-mail address, or you entered a wrong e-mail address or you deleted the message by mistake, please send us a request on [email protected] no later than Wednesday, September 23rd 2017 in order the vouchers to be resend. In your request, please make sure you leave the same information that you entered upon the online purchase of the vouchers, so we can find you in our database.

We would like to inform you that there are few unsold tickets left at the moment which can be bought at the following selling points:

  • KF Shkëndija FANSHOP, Tetovë
  • Monaco Tobacco, Tetovë
  • Vona Pet, Gostivar